Üdvözöljük az Adóhátralékosok listáját publikáló önkormányzati oldalon

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján: "Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti."

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 22. § (2) bekezdése értelmében: "A rendeletek és normatív határozatok közzétételének módja:
a) a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés,
b) az önkormányzat internetes portálján történő publikálás."

A törvényi felhatalmazással élve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 373/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozatával elrendelte, hogy az önkormányzat adóhatósága az egyik helyben szokásos módon, az önkormányzat internetes portálján tegye közzé a törvényben foglalt feltételknek megfelelő adóhátralékkal rendelkezők listáját.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének álláspontja szerint az önkormányzatok honlapjain történő nyilvánosságra hozatal nem felel meg a törvény előírásának. Az önkormányzati adóhatóság adóztatási tevékenységével összefüggésben elrendelt nyilvánosságra hozatal során ugyanis tekintettel kell lenni arra, hogy a helyi önkormányzat költségvetésébe tartozó adóbevételek a helyi választópolgárok közösségét érintik, így a közzététel – a jogalkotó szándéka szerint is – csak a helyben szokásos módon történhet meg.

A törvényi felhatalmazással élve, de figyelembe véve a NAIH elnökének álláspontját is, a gyomaendrődi adóhátralékosok listáját az internetes felületen kizárólag csak a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkezők láthatják. A lista eléréséhez a Bejelentkezés menüpontban lehet belépni. Itt meg kell adni a belépő nevet és a hozzá tartozó jelszót. Mindenkinek a belépő (látogató) neve a személyi okmányában szereplő név. A jelszó a látogató a személyi azonosítója. További információkat a Bejelentkezés menüpont alatt talál.

Amennyiben gyomaendrődi lakosként nem tud belépni, vagy egyéb kérdése és észrevétele van, úgy használja a Kapcsolat menüpontot személyes üzenete eljuttatásához.